Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 4408
Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động: tiếp tục cũng cố , kiện toàn lực...

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tận dụng hết...

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi...

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí...

Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11 CỦA TRƯỜNG THCS LÊ LỢI