Kế hoạch
Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện 18 19

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện 18 19

Kế hoạch chủ nhiệm 2018 2019

- Số lớp: 31. Chia ra: K6: 9 - K7: 8 - K8: 8 - K9: 6 - Số học sinh: Tổng số: 1209 em ( nữ : 586 em). + Khối 6: 347 em 171 Nữ + Khối 7: 305 em 150 Nữ + Khối 8: 303 em 145 Nữ + Khối 9: 254 em 120 Nữ ...

Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giáo dục phổ thông năm học 2018 2019

Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giáo dục phổ thông năm học 2018 2019

Kế hoạch công tác khảo thí 2018 2019

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-THCSLL, của Trường trung học cơ sở Lê Lợi 22 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019; Trường Trung học cơ sở Lê Lợi đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí năm học 20178- 2019 như sau: I. Nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt...

Kế hoạch công tác pháp chế 18 19

Kế hoạch công tác pháp chế 18 19

Kế hoạch kỹ năng sống 2018 2019

Kế hoạch kỹ năng sống 2018 2019

Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên và CBQL 2018 2019

Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên và CBQL 2018 2019

Kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 2019

Kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 2019

Kế hoạch trãi nghiệm sáng tạo 2017 2018

Kế hoạch trãi nghiệm sáng tạo 2017 2018

Kế hoach xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Kế hoach xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Kế hoạch pháp chế 2017 2018

Kế hoạch pháp chế 2017 2018

Kế hoạch trường học thân thiện 2017 2018

Kế hoạch trường học thân thiện 2017 2018

Mẫu kế hoach sinh hoạt chủ nhiệm

Mẫu kế hoach sinh hoạt chủ nhiệm

Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động

Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động: tiếp tục cũng cố , kiện toàn lực lượng cộng tác viên thanh tra ,tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra. Tập trung kiểm tra tài chính, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra hoạt động sư phạm

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tận dụng hết nguồn lực sẳn có ở trường, trong công tác, giảng dạy giáo dục học sinh đạt kết quả cao, đảm bảo tính công bằng dân chủ

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và hiện tượng học sinh không đạt được lên lớp. Đây là cuộc vận động được xác định là khâu đột phá của năm học 2017 -2018 của ngành giáo dục và đào tạo...

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế hoạch thực hiện công tác khảo thí năm học 2017 - 2018

Nhằm tổ chức tốt các kỳ thi, kiểm tra trong năm học 2017 2018 đảm bảo các ký thi, kiểm tra diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng qui chế. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác kaor thí và kiểm định chất lượng giaó dục, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu các kỳ thi và phần mềm hỗ trợ tự...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018

Kế hoạch dạy học mô hình trường học mới

Kế hoạch dạy học mô hình trường học mới