Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 22/01/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Phối hợp đội thi công xử lý hàng rào phía sau.
Thứ 3 - Ngày 23/01/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Ngày nghỉ
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Dự HN sơ kết Trường điển hình đổi mới THCS CVL
PHT: Phạm Quang Minh Dự HNsơ kết Trường điển hình đổi mới THCS CVL
PHT: Cao Hoàng Tum Ngày nghỉ
Thứ 4 - Ngày 24/01/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thứ 5 - Ngày 25/01/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Chấm thi HSG quận THCS CVL
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum PC học sinh lao động vệ sinh khuôn viên
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Chấm thi HSG quận THCS CVL
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thứ 6 - Ngày 26/01/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Ngày nghỉ
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Ngày nghỉ
Thứ 7 - Ngày 27/01/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Ngày nghỉ
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?