Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 17/09/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Họp giao ban Tuần 5-Rà soát báo cáo
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường tại trường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Ráo soát khắc phục sau kiểm tra
PHT: Phạm Quang Minh Ngày nghỉ
PHT: Cao Hoàng Tum Công tác tại UBND phường Phước Thới
Thứ 3 - Ngày 18/09/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Chỉ đạo kiểm tra chéo hồ trường chuẩn QG
PHT: Phạm Quang Minh Kiểm tra chéo hồ trường chuẩn QG
PHT: Cao Hoàng Tum Công tác tại UBND phường Phước Thới
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Họp chuẩn bị tổ chức Tết trung thu
PHT: Phạm Quang Minh Ngày nghỉ
PHT: Cao Hoàng Tum Kiểm tra chéo hồ trường chuẩn QG
Thứ 4 - Ngày 19/09/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường tại trường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường tại trường
Thứ 5 - Ngày 20/09/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Tiếp đoàn KT thẩm định trường chuẩn QG
PHT: Phạm Quang Minh Tiếp đoàn KT thẩm định trường chuẩn QG
PHT: Cao Hoàng Tum Tiếp đoàn KT thẩm định trường chuẩn QG
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Họp trút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ
PHT: Phạm Quang Minh Họp trút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ
PHT: Cao Hoàng Tum Họp trút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ
Thứ 6 - Ngày 21/09/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường tại trường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Ngày nghỉ
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường tại trường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Ngày nghỉ
Thứ 7 - Ngày 22/09/2018
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường tại trường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường tại trường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường tại trường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường tại trường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường tại trường
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?