Tin tức - Sự kiện
Quay lại

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, THAM QUAN HỌC TẬP VỀ NGUỒN ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - ĐỀN BẾN DƯỢC

Ngày 07/03/2018, 09:36
Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên qua đó góp phần bổ sung kiến thực tế cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên để thực hiện tốt trãi nghiệm, sáng tạo trong quá trình dạy và học;

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, theo Kế hoạch số 57/KH-THCSLL, của Trường trung học cơ sở Lê Lợi 26 tháng 9 năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2017 – 2018;

Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên qua đó góp phần bổ sung kiến thực tế cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên để thực hiện tốt trãi nghiệm, sáng tạo trong quá trình dạy và học;

 

Tập tin đính kèm:
Trường THCS Lê Lợi