Quay lại

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔ VĂN – GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Ngày 09/11/2017, 14:21
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Môn Giáo dục công dân ở bậc trung học cơ sở có vai trò quan trọng trực tiếp trong quá trình hình thành ý thức, hành vi đạo đức, pháp luật và lối sống cho học sinh. Đây là môn học có đặc điểm nổi bật là gần gũi với con người và xã hội, gắn bó mật thiết với thực tiễn sinh động của gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc điểm này, tạo cho môn Giáo dục công dân có những lợi thế để có thể tích hợp nhiều nội dung giáo dục cần thiết cho học sinh như giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội. Vấn đề đặt ra là giảng dạy các vấn đề về pháp luật trong môn Giáo dục công dân như thế nào để có thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục pháp luật cho học sinh một cách tốt nhất mà không làm thay đổi nội dung và đặc trưng môn học. Có rất nhiều phương pháp dạy học tích hợp giáo dục pháp luật cho học sinh ở bậc trung học cơ sở từ truyền thống đến hiện đại, được giáo viên áp dụng có hiệu quả. Nhưng trong chuyên đề này, chúng tôi, xin được trình bày một số phương pháp điển hình, phù hợp với học sinh địa phương chúng ta, với khả năng tiếp thu tốt nhất của học sinh.

Tập tin đính kèm:
Tổ Văn - GDCD

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 23712
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể
Không có kết quả nào.