Quay lại

Hội Nghị công chức viên chức người lao động năm học 2017 2018

Ngày 25/10/2017, 15:21
Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2017 theo ng dẫn số Số: 1032/HD-PGDĐT , ngày 03 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn và được sự cho phép của Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi tiến hành tổ chức Hội nghị Công chức- Viên chức- Người lao động năm học 2017 – 2018.

Theo chương trình: Hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm học 2016-2017 và nêu phương hướng, các chỉ tiêu cơ bản của năm học 2017-2018; Trong thời gian chuẩn bị Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến trong toàn thể CB-GV-NV của đơn vị về dự thảo nội dung Tiêu chuẩn thi đua năm học 2017-2018, Hội đồng thi đua đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành điều chỉnh bản dự thảo đến khi đạt được sự thống nhất chung; Trong Hội nghị cũng đã thông qua quy chế làm việc, quy chế dân chủ và các nội dung cơ bản khác. Hội nghị đã tiến hành thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị để thực hiện tốt kế hoạch năm học và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Toàn thể CB-GV-NV đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Thông qua Hội nghị Chủ tịch Công đoàn đã phát động thi đua năm học 2017-2018 đến toàn thể CB-GV-NV và các cá nhân đã tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân và đề tài SKKN. Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch Công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua của Tập thể và ký kết hợp đồng trách nhiệm./. 

BGH

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 28244
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018