Quay lại

Họp HĐSP tháng 01 2023

Ngày 03/04/2023, 10:17
Sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023: A.Kiểm điểm việc thực hiện công tác 12/ 2022: I/ Công tác chính trị tư tưởng: - Thông qua báo, đài học tập tìm hiểu ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. - Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của Ngành, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Những việc đã làm được :

1. Khắc phục các hạn chế trong tháng 12/2022.

         2. Thực hiện chương trình từ tuần 14 - 18 (Từ 05/12/2022 – 07/01/2023).

          3. Tiếp tục BD HSG bộ môn và TNTH chuẩn bị dự thi cấp quận. Tiếp tục phụ đạo HSY,  tăng cường ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 1.

          4. Tổ chức thi Olympic tiếng Anh (IOE) vòng trường. Có 97 học sinh đủ điều kiện dự thi vòng quận.

          5. Tổ Toán thực hiện chuyên đề cấp trường. Nội dung chuyên đề về Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

6.  Thực hiện coi, chấm kiểm tra học kỳ 1 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế chuyên môn.

7. Các TTCM thực hiện các báo cáo hoạt động chuyên môn học kỳ 1.

8. Tham dự các Hội thi HSG TNTH và Bộ môn cấp quận

Tập tin đính kèm:
BGH

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018