Quay lại

Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên và CBQL 2018 2019

Ngày 11/10/2018, 14:08
Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên và CBQL 2018 2019
Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên và CBQL 2018 2019
Tập tin đính kèm:
BGH

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 23466
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể
Không có kết quả nào.