Quay lại

Kế hoạch công tác khảo thí 2018 2019

Ngày 05/11/2018, 13:49
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-THCSLL, của Trường trung học cơ sở Lê Lợi 22 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019; Trường Trung học cơ sở Lê Lợi đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí năm học 20178- 2019 như sau: I. Nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt các kỳ thi, kiểm tra trong năm học 2018 - 2019, đảm bảo các kỳ thi, kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu các kỳ thi và phần mềm hỗ trợ tự đánh giá và đánh giá ngoài bậc trung học.
Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế và quan hệ phối hợp giữa nhà trường với gia đình, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các lực lượng xã hội để hoàn thành tốt các kỳ thi, kiểm tra.

Tập tin đính kèm:
Hiệu Trưởng

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 36701
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018