Quay lại

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 13/10/2017, 14:29
Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhằm làm cho cán bộ giáo viên công nhân viên trong trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản , giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ, cán bộ, nhà giáo và học sinh
Tập tin đính kèm:
Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 23712
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể
Không có kết quả nào.