Quay lại

Kế hoạch thực hiện công tác khảo thí năm học 2017 - 2018

Ngày 13/10/2017, 15:24
Nhằm tổ chức tốt các kỳ thi, kiểm tra trong năm học 2017 2018 đảm bảo các ký thi, kiểm tra diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng qui chế. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác kaor thí và kiểm định chất lượng giaó dục, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu các kỳ thi và phần mềm hỗ trợ tự đánh giá và đánh giá ngoài bậc trung học.

Nhằm tổ chức tốt các kỳ thi, kiểm tra trong năm học 2017 2018 đảm bảo các ký thi, kiểm tra diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng qui chế. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác kaor thí và kiểm định chất lượng giaó dục, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu các kỳ thi và phần mềm hỗ trợ tự đánh giá và đánh giá ngoài bậc trung học.

 

Tập tin đính kèm:
BGH

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 29845
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018