Quay lại

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày 13/10/2017, 15:10
Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tận dụng hết nguồn lực sẳn có ở trường, trong công tác, giảng dạy giáo dục học sinh đạt kết quả cao, đảm bảo tính công bằng dân chủ
Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tận dụng hết nguồn lực sẳn có ở trường, trong công tác, giảng dạy giáo dục học sinh đạt kết quả cao, đảm bảo tính công bằng dân chủ
Tập tin đính kèm:
BGH

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 23712
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể
Không có kết quả nào.