Quay lại

Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động

Ngày 13/10/2017, 15:16
Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động: tiếp tục cũng cố , kiện toàn lực lượng cộng tác viên thanh tra ,tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra. Tập trung kiểm tra tài chính, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra hoạt động sư phạm
Kế hoạch tự kiểm tra hoạt động: tiếp tục cũng cố , kiện toàn lực lượng cộng tác viên thanh tra ,tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra. Tập trung kiểm tra tài chính, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra hoạt động sư phạm
Tập tin đính kèm:
BGH

Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 28248
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018