Thông báo
Quay lại

Họp HĐSP tháng 12 2022

Ngày 23/02/2023, 10:01
A.Kiểm điểm việc thực hiện công tác 11/ 2022: I/ Công tác chính trị tư tưởng: - Thông qua báo, đài học tập tìm hiểu ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. - Tiếp tục tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh nề nếp CB-GV-NV.

- Chỉ đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (điện, nước).

          - Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

          - Chỉ đạo tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, nhất là phong trào cấp TP.

          - Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào trường học.

- Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.

- Chỉ đạo nâng chất lượng đại trà, ôn tuyển 10.

Tập tin đính kèm:
BGH

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018