Thông báo
Quay lại

Họp HĐSP tháng 9 2022

Ngày 12/10/2022, 14:59
. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng : - Thông qua báo, đài tìm hiểu ý nghĩa ngày Cách mạng Tháng tám và ngày Quốc khánh 2/9. - Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới và đi vào chương trình đúng thời gian qui định. - Tham gia tốt các lớp bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng chính trị hè.

II. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

          - Phân công chuyên môn, chủ nhiệm và xếp thời khóa biểu HK1 năm học 2022-2023.

           - Sắp xếp biên chế lớp, học sinh năm học 2022-2023: Tổng số học sinh: 1412/ 33 lớp

           + Trong đó: - Khối 6: 409/9 lớp,  - Khối 7: 270/7 lớp

                                - Khối 8: 396/9 lớp,  - Khối 9: 337/8 lớp

           + Có 2 lớp học chương trình mô hình Trường học mới: 9A1 và 9A2. Có 2 lớp học tiếng Anh hệ 10 năm: 8A3 và 9A3

           - Tiếp tục bồi dưỡng HSG MTCT chuẩn bị thi cấp quận vào tháng 10/2022.

           - Dự thi HSG Toán-Anh cấp TP, kết quả đạt 5/7 (I: 1, II: 2, III: 2)

          - Các tổ chuyên môn xây dựng PPCT, Kế hoạch giáo dục bộ và dự kiến GV tham gia các phong trào cấp quận và TP năm học 2022 – 2023.

          - Tổ chức các hoạt động trước khi vào năm học mới 2022-2023

         - Lập hồ sơ thanh toán tiền BD HSG bộ môn, TNTH trong hè.

Tập tin đính kèm:
BGH

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018