Thông báo
Quay lại

Họp HDSP tháng 01 năm 2019

Ngày 10/01/2019, 10:14
Họp HDSP tháng 01 năm 2019

A. SƠ KẾT HĐSP:

I/. TÌNH HÌNH SỐ LIỆU:

1/. Giáo viên, nhân viên:

            Tổng số CB-GV-NV toàn trường: 73 (      Trong đó 03 HĐ 68)

            Trong đó:      +BGH:                        03

                                    +TPT Đội:                  01

                                    +GV:                          63

                                    +Nhân viên:              06 (03 hợp đồng 68)

1/. Học sinh: Tòan trường :            Đầu năm: 1209  -  Nữ: 584-  Cuối HKI: 1199 học sinh – Nữ: 580 – So đầu HKI Giảm : 10 (Nữ: 04). Trong đó chuyển trường: 03

Lớp 6: 346 - Nữ: 170                 Giảm: 01 - Nữ: 01

Lớp 7: 302 - Nữ: 147                 Giảm: 03 - Nữ: 01

Lớp 8: 300 - Nữ: 142                 Giảm: 03 - Nữ: 029(Chuyển trường)

Lớp 9: 251 - Nữ: 121                 Giảm: 03 - Nữ: 00

2/. Kết quả xếp loại hai mặt ở HKI:

a/. Học lực: (Số liệu kèm theo)

b/. Hạnh kiểm: (Số liệu kèm theo)

3/. Các phong trào cấp quận và thành phố

-MTCT cấp quận: 06 – cấp TP: 02

- Sáng tạo KHKT cấp quận: đạt 01

Tập tin đính kèm:
Hiệu Trưởng

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018