Thông báo
Quay lại

Họp HDSP tháng 3 năm 2019

Ngày 04/03/2019, 10:14
Họp HDSP tháng 3 năm 2019

A.Triển khai văn bản pháp luật và số liệu:

Số liệu Học sinh:

- Số lớp: 31. Chia ra:

Sĩ số: Tòan trường 1196– Nữ:  580, so với đầu năm giảm15. Trong đó

Chia ra:

+ Lớp 6:  346  -        Nữ: 170.     Giảm: 05

+ Lớp 7:  300  -        Nữ: 146.     Giảm: 05

+ Lớp 8:  300  -        Nữ: 142.     Giảm:          03

+ Lớp 9:  252  -        Nữ: 122.     Giảm:          02

B. Đánh giá công tác tháng 02 vằ phương hướng công tác tháng 3/2019:

I/. Đánh giá công tác tháng 02/2019:

1/. Chính trị tư tưởng- tổ chức:

  • Tìm hiểu ý nghĩa ngày thành lập Đảng CSVN Việt Nam 03/02
  • Toàn thể GV-NV nghỉ Tết Nguyên đán đúng quy định.
  • Họp rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng HSG tìm và phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục và quy hoạch giáo viên kế thừa bồi dưỡng HSG.
  • Xây dựng kế hoạch tham quan học tập về nguồn khu di tích Gáo Dòng-Đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc cho GV-NV.
  • Chỉ đạo bộ phận chuyên môn và Đội TNTP xây dựng kế hoạch tham quan trãi nghiệm cho học sinh lớp 6, 7.
  • Chỉ đạo bộ phận chuyên môn chấn chỉnh việc sử dụng thiết bị và ĐDDH phát huy hiệu quả của các phòng bộ môn.
  • Tài sản CSVC được bảo quản sau Tết.
  • Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận tham gia tích cực và hiệu quả các phong trào mũi nhọn cấp quận.
Tập tin đính kèm:
BGH

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018