Thông báo
Quay lại

Hướng dẫn nâng lương đợt 1 2018 và nâng lương trước hạn

Ngày 08/12/2017, 10:15
Hướng dẫn nâng lương đợt 1 2018 và nâng lương trước hạn
Hướng dẫn nâng lương đợt 1 2018 và nâng lương trước hạn
Tập tin đính kèm:
Phòng Giáo dục và Đào tạo

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 64359
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018