Thông báo
Quay lại

Hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Ngày 24/11/2017, 09:03
Hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Tập tin đính kèm:
Phòng Giáo dục và Đào tạo

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 67684
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018