Thông báo
Quay lại

Kế hoạch ôn tập kiểm tra HKI 2018 2019

Ngày 10/12/2018, 13:02
Căn cứ Hướng dẫn số 516/PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, về việc Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm học 2018-2019,

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiên tốt cuộc vận động hai không bốn nội dung;

- Thực hiện tốt chủ đề năm học;

- Đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh;

- Đảm bảo tính khách quan trong thi cử;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của CB – GV trong việc nâng cao chất lượng đại trà.

II/. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

       1/. Tổ chức ôn tập

         - GV bám sát vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và giảm tải chương trình, giới hạn chương trình của từng bộ môn;

         - Trong quá trình dạy kết hợp ôn tập từng phần cho học sinh;

         - Từng môn học ở từng khối Phòng GD&ĐT quận Ô Môn , Sở GD&ĐT Cần Thơ không ra đề thống nhất đề cương ôn tập cho học sinh;

         - Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu;

Tập tin đính kèm:
Hiệu Trưởng

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018