Thông báo
Quay lại

Kế hoạch tư vấn tâm lý học sinh năm học 2018 2019

Ngày 12/04/2019, 15:28
Kế hoạch tư vấn tâm lý học sinh năm học 2018 2019

Căn cứ thông tư số 31/2017/TT- BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD & ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

          Căn cứ Kế hoạch  số 63/KH-THCSLL ngày 22/9/2018  về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường Tung học cơ sở Lê Lợi;

Trường Trung học cơ sở Lê Lợi xây dựng Kế hoạch hoạt động  tư vấn tâm lý cho học sinh năm 2018 - 2019 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường  không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học mà góp phần nâng cao chât lượng và hiệu qua dạy học của nhà trường, cụ thể:

-  Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đổi với học sinh đang gặp phải khỏ khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

-  Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

Tập tin đính kèm:
BGH

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018