Thông báo
Quay lại

Quy chế dân chủ trong trường THCS

Ngày 26/10/2017, 15:44
Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thật sự là của dân, do dân và vì dân.

1. Dân chủ đảm bảo phải có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các Đoàn thể trong nhà trường.

          2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường pahỉ phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quy chế chuyên môn, quy định của ngành, nội quy của trường; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

          3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của nhà trường. Tuyệt đối không lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân, chia phe nhóm trong Hội đồng sư phạm.

Tập tin đính kèm:
BGH

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 64356
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018