Thông báo
Quay lại

Thông báo lấy ý kiến nhà giáo ưu tú lần 16 năm 2023

Ngày 10/10/2022, 07:16
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ qui định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số: 2787/SGDĐT-VP, ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục& Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023;

Tính đến hết ngày 06 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Nơi công tác

1

Ông Phạm Quang Minh

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi

2

Bà Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch công đoàn Trường THCS Lê Lợi

3

Bà Trần Thị Yến Anh

Tổng phụ trách Trường THCS Lê Lợi

 

(Đính kèm bảng tóm tắt thành tích của mỗi cá nhân)

 

Để chuẩn bị cho phiên họp xét và bỏ phiếu tán thành của Hội đồng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023, đề nghị Phòng Giáo dục& Đào tạo quận, thầy cô công tác tại đơn vị, phụ huynh học sinh… đóng góp ý kiến danh sách nêu trên.

Tập tin đính kèm:
Bà Nguyễn Thị Hoa

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Hội Cha mẹ học sinh

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện...

Đoàn thể

Hội thi múa dân vũ 2018