Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 22/04/2019
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Họp giao ban + Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Họp giao ban + Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Họp giao ban + Làm việc bình thường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Họp tại UBND P. Phước Thới

Thứ 3 - Ngày 23/04/2019
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Ngày nghỉ
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Ngày nghỉ
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thứ 4 - Ngày 24/04/2019
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Ngày nghỉ
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thứ 5 - Ngày 25/04/2019
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Kiểm tra chuyên đề vận động học sinh bỏ học
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Kiểm tra chuyên đề vận động học sinh bỏ học
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Kiểm tra tổ nộp SKKN
PHT: Phạm Quang Minh Tham dự chuyên đề tổ TD-AN -MT
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thứ 6 - Ngày 26/04/2019
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Họp HĐKH chấm SKKN năm 2019
PHT: Phạm Quang Minh Họp HĐKH chấm SKKN năm 2019
PHT: Cao Hoàng Tum Họp HĐKH chấm SKKN năm 2019
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Làm việc bình thường
PHT: Phạm Quang Minh Làm việc bình thường
PHT: Cao Hoàng Tum Làm việc bình thường
Thứ 7 - Ngày 27/04/2019
Sáng HT: Huỳnh Văn Hà Nghĩ lễ
PHT: Phạm Quang Minh Nghĩ lễ
PHT: Cao Hoàng Tum Nghĩ lễ
Chiều HT: Huỳnh Văn Hà Nghĩ lễ
PHT: Phạm Quang Minh Nghĩ lễ
PHT: Cao Hoàng Tum Nghĩ lễ
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?